Najczęściej zadawane pytania

 • Jak odtworzyć nagrania z kamer oraz wyeksportować je do pliku Przeczytaj
 • Jak zainstaluję mój serwer NAS? Przeczytaj
 • Jak sprawdzę czy dysk uległ uszkodzeniu w moim DNS-320/321/323/325/320L? Przeczytaj
 • Jak odnowić macierz RAID1 po awarii dysku w moim DNS-320/321/323/325/320L? Przeczytaj
 • Jak skonfiguruję Dynamiczny DNS na moim ShareCenter NAS? Przeczytaj
 • How do I download mydlink Access-NAS? Przeczytaj
 • Jak uzyskać zdalny dostęp, przez internet, do mojego serwera NAS? Przeczytaj
 • How to hard reset NAS Storage device to default settings? Przeczytaj
 • $name Przeczytaj
 • What is Firmware? Przeczytaj
 • How can I restore the default administrator's password? Przeczytaj
 • Informacja dla użytkowników Zestawu Plus Przeczytaj
 • Jak skonfiguruję FTP na moim serwerze NAS? Przeczytaj
 • Jak odnowić macierz RAID1 po awarii dysku w moim DNS-320/321/323/325? Przeczytaj
 • How do I factory reset the DNS-313/323? Przeczytaj
 • I cannot find my DNS-313 on the network on the network. Is it broken? Przeczytaj
 • Can a hard drive formatted by DNS-313/323 be ejected and then inserted in another machine? Przeczytaj
 • How can I access my DNS-323? Przeczytaj
 • How to Setup Remote Backup - NAS to NAS - DNS-320L? Przeczytaj
 • Why can´t I see my files, on the first drive, after adding a second drive in my DNS 320/321/323/325? Przeczytaj
 • How do I set up my ShareCenter Cloud Storage (NAS) device? Przeczytaj
 • What can I do if the wizard can NOT find NAS? Przeczytaj
 • Jak skonfigurować harmonogram i zaplanowanie nagrań na rejestratorze DNR-312L Przeczytaj
 • How do I upgrade the firmware on my DNS-313/323? Przeczytaj
 • Jak utworzę użytkowników na moim serwerze NAS? Przeczytaj
 • I’m using Safari 6.1 or higher, and I can’t see any files on my NAS. Przeczytaj
 • Jak włączyć funkcję detekcji ruchu na kamerze w urządzeniu DNR-312L Przeczytaj
 • Jak sprawdzę czy dysk uległ uszkodzeniu w moim DNS-320/321/323/325? Przeczytaj
 • How can I access my DNS-313 on the network? What is the default IP address? Przeczytaj
 • Jakie mobilne aplikacje udostępnia D-Link? Przeczytaj
 • Why does my DNS-323 not appear as a media server in my media player (e.g. DSM-520 DSM-320RD)? Przeczytaj
 • Jak się połączyć z DNS-320 przez webdav w MAC OS X? Przeczytaj
 • Jak skonfigurować mobilną aplikację D-View Cam do rejestratora NVR Przeczytaj
 • I'm getting errors when trying to download files from my ShareCenter. Przeczytaj
 • Linia Wsparcia Technicznego Przeczytaj
 • Jak się połączyć z DNS-320L przez webdav w Windowsie? Przeczytaj
 • How do I setup the built-in FTP Server? Przeczytaj
 • How do I add a mydlink-enabled device to my account if it's currently registered to another account? Przeczytaj
 • How many Cameras can connect to NVR? Przeczytaj
 • How to connect Network Cameras to NVR? Przeczytaj