Podczas próby połączenia się z siecią bezprzewodową system Windows pyta o klucz sieciowy, ale nie wiem co to jest. Jak mogę się dowiedzieć?

Jeśli podczas konfiguracji punktu dostępowego lub routera zostały włączone zabezpieczenia, system operacyjny Windows poprosi o wprowadzenie klucza sieciowego.

Aby dowiedzieć się, jaki klucz sieciowy został wprowadzony do skonfigurowanego routera lub punktu dostępowego i nie jest to produkt D-Link, skorzystaj  z instrukcji producenta sprzętu.

Jeśli jest to urządzenie D-Link, wszystkie ustawienia, można znaleźć po zalogowaniu się, w menu konfiguracyjnym routera lub punktu dostępowego. Jeżeli nie zostało skonfigurowane połączenie bezprzewodowe, należy podłączyć kabel Ethernet do routera i komputera.
Po podłączeniu kabla, należy otworzyć przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer) i wpisać jeden z następujących adresów

  • http://192.168.1.1 jeżeli jest to DSL router (czyli w nazwie produktu znajduje się człon „DSL”)
  • http://192.168.0.1 jeśli jest to DIR router

Po zalogowaniu się, należy przejść do bezprzewodowej części instalacji konfiguracji; będzie to zazwyczaj pod nagłówkiem Home/Wireless lub Setup/Wireless. W wielu modelach, będzie można zobaczyć na tej stronie ustawienia sieci bezprzewodowej, w tym klucz. W nowszych modelach, będzie kreator, który umożliwi dodanie np. komputera bezprzewodowego.

Po wybraniu w opcjach Manual zostaną wyświetlone wszystkie ustawienia, które należy wprowadzić w systemie Windows.

Rank: 1.5