Jak zaktualizować firmware w routerze serii DIR?

Seria DIR oferuje automatyczne sprawdzanie aktualizacji oprogramowania - firmware, gdy połączenie internetowe jest dostępne. Pozwala również na aktualizacje, które mogą być załadowane z pliku lokalnego, bez połączenia do Internetu.

Jeśli router wykryje nowszą wersję oprogramowania, informuje użytkownika, podczas  logowania do konfiguracji sieci i przenosi bezpośrednio na stronę aktualizacji oprogramowania. Ta strona jest również dostępna po przejściu do zakładki TOOLS, a następnie wybierając FIRMWARE.

Jeśli nowe oprogramowanie nie jest wykrywany podczas logowania, klikając na przycisk Check Online Now, co pozwoli nawiązać kontaktu z serwerem aktualizacji. W każdym przypadku, router  pozwoli użytkownikowi pobrać i zainstalować najnowszą wersję oprogramowania.

W przypadku braku połączenia z Internetem możliwe jest załadowanie firmware z pamięci lokalnej (np z dysku twardego). Aby to zrobić, naciśnij przycisk Browse, aby przejść do miejsca, gdzie zostanie zapisany plik .bin.  Aktualizację rozpoczniesz  klikając na przycisk Update
Rank: 1.5