Co należy zrobić, jeśli zapomnę hasła do urządzenia obsługiwanego przez mydlink?

Jeśli zapomnisz hasło do urządzenia, trzeba będzie wykonać tzw. twardy reset urządzenia do ustawień fabrycznych.

Aby to zrobić, należy wykonać następujące kroki:

Krok
1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone i włączone, a następnie użyj wyprostowanego spinacza biurowego, naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez co najmniej 20 sekund.

Krok 2.
Odczekaj około 60 sekund, aż urządzenie uruchomi się ponownie.

Krok 3.
Pobierz najnowszą wersję kreatora konfiguracji ze strony wsparcia – mydlink.com, a następnie ponownie zainstaluj urządzenie.

 

Rank: 1.5