Jak uzyskać dostęp do nośnika USB podłączonego do routera?

Krok 1. Upewnij się, że napęd USB jest prawidłowo włożony do portu USB w DIR-868L.

Krok 2. Sprawdź stan sterownika karty USB /SD przez interfejs routera.

Krok 2.1. Otwórz przeglądarkę internetową (na przykład Internet Explorer) i w pasku adresu wpisz http://dlinkrouter, http://dlinkrouter.local lub http://192.168.0.1

123

Krok 2.2. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło. Jeśli nie zmieniałeś ustawień domyślnych, w pole User Name wpisz Admin a pole Password pozostaw puste. Następnie kliknij przycisk Login.

Krok 2.3. Kliknij u góry na zakładkę Setup a następnie wybierz Storage z menu po lewej stronieKrok 2.4. Sprawdź stan pamięci. Informacje wyświetlane tutaj powinny odzwierciedlać cechy dysku USB podłączonego do portu USBKrok 3.  
Montaż dysku twardego do komputera podłączonego do routera

Windows XP
Kliknij Start > Run

 1. Wpisz następujące polecenie: \\ adres IP routera (192.168.0.1 domyślnie) Na przykład: \\ 192.168.0.1
 2. Kliknij przycisk OK.

Windows 7
Kliknij Start > All Programs > Accessories > Run

 1. Wpisz następujące polecenie: \\ adres IP routera (192.168.0.1 domyślnie) Na przykład: \\ 192.168.0.1
 2. Kliknij przycisk OK.
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy użytkownika i hasła, wprowadź dane używane do logowania się do routera
 4. Pojawi się okno, pokazujące udostępniony folder

  MAC OSX

  1. Kliknij Go > Connect to Server
  1. Wpisz: smb: // adres IP routera (192.168.0.1 domyślnie) Przykład: smb: //192.168.0.1
  2. Kliknij Connect
  Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło, wybierz gość.


Rank: 1.5