Ochrona prywatności i zasady zachowania poufności firmy D-Link

Na dzień: 17 maja 2018 roku, 13.00 brytyjskiego czasu letniego


Prywatność naszych klientów jest dla nas bardzo ważna. Niniejsze zasady zachowania poufności wyjaśniają sposób, w jaki wykorzystujemy wszelkie dane osobowe, które zbieramy na temat naszych klientów, kiedy odwiedzają oni naszą witrynę oraz korzystają z różnych naszych usług. 

 1. Zasady ochrony danych i prywatności
 2. Dane osobowe
 3. Usługi
 4. Dane, które zbieramy od klientów i nasze cele
  1. Korzystanie z usług
  2. Subskrypcja
  3. Licencja i rejestracja produktu
 5. Wykorzystanie w celach marketingowych
 6. Wykorzystanie plików cookie i sygnałów nawigacyjnych (web beacons)
 7. Zachowanie danych
 8. Transfer danych osobowych do podmiotów przetwarzających dane
 9. W jaki sposób realizować swoje prawa w zakresie ochrony danych
 10. Zmiany i aktualizacja
 11. Nasz Komitet do spraw GDPR

 

Zasady ochrony danych i prywatności

D-Link Corporation (z siedzibą pod adresem No.289, Xinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City, Taiwan), jej oddziały, podmioty powiązane oraz spółki grupy na całym świecie oraz dostawcy usług, którzy mogą przetwarzać dane klientów w imieniu powyższych podmiotów (zbiorczo określani w niniejszym dokumencie jako „D-Link”, „my”, „nam” itp.) uznaje ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych klientów za kwestię najwyższej wagi. Zapewniamy, że będziemy przetwarzać dane osobowe klientów w ścisłej zgodności z przepisami regulującymi ochronę danych w UE, w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR), przedstawionymi w niniejszych Zasadach ochrony danych. 

Zgodnie z definicją z rozporządzenia GDPR, spółka D-Link (Europe) Limited (First Floor, Artemis Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, HA4 6QE, Wielka Brytania) jest administratorem danych osobowych klientów a inne podmioty D-Link mogą pełnić rolę administratora danych lub podmiotu przetwarzającego dane.

Dane osobowe

Dane osobowe to dane, umożliwiają identyfikację danej osoby w sposób pośredni lub bezpośredni. Będziemy przetwarzać dane osobowe klientów wyłącznie, jeżeli postanowienia prawne lub umowne pozwalają nam to robić, jeżeli mamy uzasadniony interes lub klient wyraził uprzednią zgodę na takie przetwarzanie. Bez względu na powyższe zapisy, nie zamierzamy w żaden sposób zbierać danych osobowych związanych z kimkolwiek, kto nie osiągnął pełnoletności.

Usługi

Możemy zbierać dane osobowe od klientów i przetwarzać je, kiedy dany klient jest użytkownikiem naszych usług, produktów, oprogramowania lub aplikacji mobilnych i witryn internetowych oraz kiedy dany klient zażąda aktualizacji oprogramowania, obsługi klienta, gwarancyjnej lub serwisowej (łącznie zwanej w niniejszym dokumencie „usługami”).

Usługi te świadczone są ramach określonych wymogów prawnych i zgodnie z nimi. 

Przetwarzamy dane osobowe klientów w związku ze świadczonymi przez nas usługami wyłącznie w takim zakresie, w jakim zastosowanie ma przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji umowy lub świadczenia usług
 • przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów
 • klient wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do jednego określonego celu lub większej liczby takich celów.

Dane, które zbieramy od klientów i nasze cele

Poniższe postanowienia mają na celu opisanie każdej usługi w szczegółowy sposób.

a. Korzystanie z usług

Możemy przetwarzać dane klientów, kiedy klienci korzystają z naszych aplikacji mobilnych i naszych witryn, co obejmuje nasze strony w mediach społecznościowych i usługach online. Dane, które możemy automatycznie zbierać od klientów lub z urządzeń, których używają klienci, mogą obejmować identyfikator takiego urządzenie, adres IP, typ przeglądarki internetowej i dane dotyczące czasu uzyskania dostępu. Informacje te zostaną wykorzystane w celu poprawienia bezpieczeństwa naszych platform i usług.

 • Nasze oprogramowanie lub aplikacje mobilne również mogą przechowywać dane konfiguracyjne lub ustawienia systemowe klientów a produkty z możliwością lub funkcją nagrywania mogą przechowywać nagrania na podstawie ustawień klienta.
 • W przypadku usług w chmurze lub internetowych możemy zbierać dane urządzenia klientów, dane dotyczące czynności związanych z dostępem i siecią.
 • Kiedy klienci korzystają z naszych usług, możemy zbierać i przetwarzać dane klientów, włącznie z imieniem, nazwiskiem, adresem e-mail, numerem telefonu, adresem pocztowym i danymi sieci.
 • W przypadku usług związanych z kontrolą dostępu, możemy zbierać imię i nazwisko klientów, adres e-mail i adres pocztowy w celach komunikacyjnych.

b. Subskrypcja

Jeżeli klienci subskrybują nasze newslettery lub inne informacje marketingowe, możemy zbierać imię i nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy w celach komunikacyjnych. 

c. Licencja i rejestracja produktu

Kiedy przyznajemy klientom licencję lub prawa do użytkowania, bądź jeżeli klienci rejestrują swój produkt do usług przedłużonej gwarancji lub aktualizacji oprogramowania, możemy wykorzystać ich imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy do celów weryfikacji tożsamości, aby zapewnić im produkty i usługi, do których mają stosowne uprawnienia.

Wykorzystanie w celach marketingowych

Jeżeli klienci wyrazili swoją zgodę na otrzymywanie newsletterów lub innych komunikatów marketingowych, możemy wykorzystać ich dane do wysłania im informacji marketingowych, włącznie z informacjami o promocjach, nadchodzących wydarzeniach i wiadomościami o produktach i usługach oferowanych przez nas lub naszych zaufanych partnerów, które według naszego uznania mogą być interesujące dla klientów. Klienci mogą zrezygnować z subskrypcji dowolnej z naszych list.

Wykorzystanie plików cookie, odczytywanie znaczników i web beacons

Przetwarzamy pliki cookies, kody śledzenia i web beacons z następujących przyczyn:

 1. Do celów statystycznych, w celu śledzenia liczby naszych użytkowników, częstotliwości odwiedzania przez nich naszych witryn oraz sposobu działania naszych witryn. Zbieramy informacje dotyczące tego, które z naszych stron są najczęściej odwiedzane, przez jakiego rodzaju użytkowników i z jakich krajów.  Wykorzystujemy pliki cookies w celu stworzenia tzw. mapy cieplnej przedstawiającej sposób poruszania się użytkowników po naszej witrynie, abyśmy lepiej potrafili udoskonalać użyteczność naszej witryny.
 2. Korzystamy z usług innych organizacji, aby zbierać anonimowe informacje o użytkownikach, czasami z zastosowaniem plików cookies i sygnałów nawigacyjnych.
 3. Umieszczenie plików cookies na komputerze klientów oznacza, że możemy pokazywać im treści, którymi mogą być oni zainteresowani i pozwala nam kontrolować liczbę wyświetleń takich informacji oraz pomiar efektywności naszych kampanii, nawet kiedy klienci opuszczą naszą witrynę. 
 4. Możemy używać plików cookie typu Flash, aby zapisywać preferencje klientów w dotyczące odtwarzacza mediów (np. ustawienia głośności itp.). Jeżeli ich nie użyjemy, klienci mogą nie mieć możliwości oglądania niektórych treści wideo. Nasze filmy są głównie publikowane w serwisach YouTube, Vimeo i zewnętrznych aplikacjach do udostępniania wideo, które są osadzone w naszej witrynie.
 5. My oraz inne spółki możemy wykorzystywać pliki cookie do celów ponownego targetowania w celu sugerowania i dostarczania treści, które mogą według naszego uznania być interesujące dla klientów lub innych partnerskich sieci reklamowych.
 6. Usługi Google Analytics i Google Advertising (remarketing poprzez Google Analytics, usługę raportowania wyświetleń w sieci reklamowej Google Display Network Impression Reporting, usługę analizy danych demograficznych Google Analytics Demographics oraz usługę raportów dot. zainteresowań Interest Reporting) do monitorowania sposobu korzystania z witryny internetowej, przeprowadzania analiz społeczno-demograficznych oraz dostarczania ukierunkowanych reklam w sieci reklamowej Google Display Network. Dane zbierane przez usługę Google Analytics są anonimowe (włącznie z anonimizacją adresu IP) oraz zagregowane. Więcej szczegółów oraz procedurę wycofania zgody można znaleźć w części „Jak Google wykorzystuje dane podczas odwiedzania witryn partnerskich”. Swoją zgodę można również wycofać za pomocą wtyczki przeglądarkowej Google Opt-Out

Obsługę plików cookie można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Aby zobaczyć więcej szczegółów na temat plików cookie używanych w naszej witrynie internetowej oraz przeglądnąć, zmienić lub wycofać swoją zgodę, należy zapoznać się z naszą Deklaracją w sprawie plików cookie.

Zachowanie danych

O ile klienci nie zażądali wyraźnie usunięcia swoich danych z naszych baz danych, ich dane będą zachowane przez okres maksymalnie dwóch (2) lat od daty ich ostatniego kontaktu z nami.  Możemy kontynuować przechowywanie danych klientów zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i regulacjami oraz wykorzystamy fizyczne, techniczne i organizacyjne mechanizmy kontroli mające na celu zachowanie bezpieczeństwa danych klientów.

Transfer danych osobowych do podmiotów przetwarzających dane

Definicja odbiorców lub kategorii odbiorców oraz relacja związana z transferem danych osobowych do krajów spoza EU/EOG lub organizacji międzynarodowej.

 • Możemy wykorzystywać zasoby D-Link Corporation, które są poza obszarem EU/EOG w sposób, który jest uważany za transfer danych osobowych w celu realizowania zadań (w szczególności usług wsparcia, usług globalnych lub celów marketingowych) na podstawie standardowych klauzul umownych UE.
 • Transfer danych osobowych w do dostawców usług (wymienionych w tabeli poniżej) poza obszarem UE/EOG w ramach realizowania roli podmiotów przetwarzających dane zapewniających wsparcie w zakresie technologii informacyjnych, konserwacji baz danych i danych marketingowych będzie odbywać się na podstawie standardowych klauzul umownych UE.

Nazwy organizacji

Cel

Lokalizacja

Salesforce Inc.

Centralna baza danych klientów i marketingowa

 

USA

Google Inc.

Usługa komunikacji

USA

 

W jaki sposób realizować swoje prawa w zakresie ochrony danych

Jako podmiot danych, klienci posiadają następujące prawa:

 • Prawo do otrzymania informacji o przetwarzaniu danych i kopii przetwarzanych danych
 • Prawo do żądania poprawienia niedokładnych danych lub uzupełnienia niepełnych danych
 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych i, jeżeli dane osobowe zostały udostępnione publicznie, do poinformowania innych administratorów danych o żądaniu usunięcia danych
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do otrzymania danych osobowych dotyczących podmiotu danych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu w sposób maszynowy oraz do żądania przesłania tych danych do innego administratora danych
 • Prawo do sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania danych w celu zatrzymania takiego przetwarzania
 • Prawo do wycofania w dowolnym momencie wyrażonej wcześniej zgody w celu zatrzymania przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie wyrażonej przez klientów zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych odbywającego się na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Prawo do złożenia skargi w organie nadzorującym, jeżeli klienci uznają, że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem rozporządzenia GDPR.

W wszystkich tych przypadkach klienci są proszeni o kontakt z naszym Komitetem ds. GDPR z wykorzystaniem stosownych danych komunikacyjnych wymienionych w poniższym rozdziale Nasz Komitet do spraw GDPR.

W końcu, w szczególności w kraju członkowskim UE będącym miejscem stałego zamieszkania klientów lub rzekomego naruszenia przepisów, klienci mają prawo do złożenia skargi w lokalnym urzędzie nadzorującym ochronę danych.

Zmiany i aktualizacja

Okresowo może zaistnieć konieczność zaktualizowania niniejszych Zasad ochrony danych i prywatności. Z tego względu zastrzegamy sobie prawo do zmiany ich treści w dowolnej chwili. Opublikujemy zaktualizowaną wersję Zasad ochrony danych i prywatności w naszej witrynie internetowej.  Jeżeli zmiany te będą znaczące, klienci zostaną o nich poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.  Jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, uzyskamy zgodę klientów na wprowadzenia takich zmian.

Nasz Komitet do spraw GDPR

Kraj klienta

Nasz adres e-mail

Austria

[email protected]

Bułgaria

[email protected]

Niemcy

[email protected]

Hiszpania
Portugalia

[email protected]

Francja

[email protected]

Chorwacja

[email protected]

Węgry

[email protected]

Włochy
Watykan
San Marino
Grecja

[email protected]

Polska

[email protected]

Rumunia

[email protected]

Denmark  [email protected]

Finland

 [email protected]
Norway   [email protected]
Sweden   [email protected]
Belgium   [email protected]
Netherlands  [email protected]

Luxembourg

[email protected]

Słowenia

[email protected]

Wielka Brytania
Irlandia

[email protected]