Jak skonfigurować mydlink SharePort?

Krok 1. Upewnij się, że napęd USB jest prawidłowo włożony do portu USB w DIR-868L.

Krok 2. Sprawdź stan sterownika karty USB /SD przez interfejs routera

Krok 2.1. Otwórz przeglądarkę internetową (na przykład Internet Explorer) i w pasku adresu wpisz http://dlinkrouter, http://dlinkrouter.local lub http://192.168.0.1

123
Krok 2.2.
Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło. Jeśli nie zmieniałeś ustawień domyślnych, pole Admin Password pozostaw puste. Następnie kliknij przycisk Log In.
123

Krok 2.3. Kliknij ikonę pamięci USB Storage , aby wyświetlić informacje dotyczące tej pamięci. Upewnij się, że informacje te odzwierciedlają cechy pamięci USB, która zostały włożona do portu USB DIR-868L.
123

Krok 3. Przesuń kursor do karty Settings, a następnie kliknij przycisk SharePort.
123

Krok 4. W części DLNA Media Server przesuń suwak na Enabled.
W części SharePort Web Access, przesuń suwak na Enabled, a następnie kliknij przycisk Save
123

Konfiguracja telefonu:
Krok 5.
Pobierz aplikację SharePort w sklepie App Store lub Google Play
123

Krok 6.
Uruchom aplikację mydlink SharePort. Pojawi się następujący ekran
123
• Jeśli urządzenie jest podłączone do routera lokalnie, dotknij Local Access i wprowadź hasło, a następnie dotknij Log In
Krok 7. Wybierz typ pliku, do którego chcesz uzyskać dostęp (np. muzyka).
Uwaga: Jeśli masz dostęp do SharePort lokalnie, ikona Wi-Fi na dole ekranu będzie niebieska.
123
• Jeśli urządzenie nie jest podłączone do routera lokalnie, dotknij Remote Access przycisk zdalnego dostępu do SharePort.
Wprowadź ID mydlink - Account i hasło - Password, a następnie dotknij Log In

123

123

Krok 8. Klikając na nazwę routera, wybierz router, do którego chcesz uzyskać dostęp.
Routery, które są dostępne będą miały obok zielony znacznik.
123
Krok 9.
Wybierz typ pliku, do którego chcesz uzyskać dostęp (np, muzyka)
Uwaga: Jeśli masz zdalny dostęp do SharePort na dole ekranu pojawi się zielona ikona (wskazuje bezpośrednie połączenie), lub różowa (wskazuje przekazane połączenie)
123

Rank: 1.5