W jaki sposób można ustawić funkcję WebFilter na routerze?

To pytanie dotyczy sprzętu w wersji H/W:B
Krok 1. Otwórz przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer) i  w pasku adresu wpisz
http://dlinkrouter , http://dlinkrouter.local  lub http://192.168.0.1, naciśnij Enter
123

Krok2.
Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło. Jeśli nie zmieniałeś ustawień domyślnych  pole Admin Password pozostaw puste. Następnie kliknij przycisk Log In
123

Krok 3. Przesuń kursor do okna Features, a następnie przycisk Website Filter
123

Krok 4: Jeśli chcesz utworzyć listę witryn, które mają być blokowane, wybierz w menu rozwijanym opcję select DENY computers access to ONLY these sites. Wszystkie inne strony będą dostępne. Jeśli chcesz określić listę dostępnych stron, wybierz w menu rozwijanym pole ALLOW computers access to ONLY these sites. Wszystkie inne strony będą blokowane.
123
Krok 5.  Możesz określić maksymalnie piętnaście blokowanych czy udostępniach stron internetowych. Aby dodać nową stronę do listy, kliknij Add Rule. Następnie, w kolumnie Website URL/Domain należy wpisać adres URL lub domenę, która ma być blokowana lub dostępna . Jeśli chcesz usunąć regułę, kliknij ikonę kosza w kolumnie Delete.
Jeśli chcesz edytować regułę, po prostu zastąp adres URL lub domenę innymi danymi.
123

Jeżeli  żądane reguły zostały utworzone i aby zapisać konfigurację, kliknij przycisk Save.

Rank: 1.5