Jak mogę zarejestrować nowe konto mydlink?

Aby zarejestrować konto w usłudze mydlink należy użyć urządzenia obsługującego „Chmurę” mydlink. Usługa mydlink obsługuje wszystkie urządzenie D-Link ze znakiem „L”.
Wykonaj poniższe kroki, aby zalogować się i zarejestrować produkt (dotyczy kamer, ShareCenter urządzeń czy rejestratorów) na koncie mydlink:

Krok 1. Przejdź do strony wsparcia mydlink i pobierz kreatora konfiguracji odpowiedniego dla danego modelu i systemu operacyjnego.
Jeśli kreator konfiguracji jest plikiem zip, należy rozpakować go przed uruchomieniem.

Krok 2. Aby skonfigurować urządzenie uruchom instalator - Setup Wizard i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Krok 3. Pod koniec konfiguracji, będzie można zarejestrować się na koncie mydlink.

Dla właścicieli routerów z „Chmurą”:
Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do http://dlinkrouter.local  lub http://dlinkrouter  aby uzyskać dostęp do interfejsu WWW routera. Uruchom kreatora konfiguracji routera, a na koniec, zostanie wyświetlona prośba o zalogowanie się do konta mydlink.

Można również wejść do menu SETUP > mydlink Settings, zarejestrować produkt i utworzyć konto mydlink.

Rank: 1.5