Wsparcie techniczne

FAQ

  • Jak uzyskać zdalny dostęp, przez internet, do mojego serwera NAS? Przeczytaj
  • Aktualizacja oprogramowania układowego (firmware) routera DWR-921 Przeczytaj
  • Opis znaczenia kolorów diod na urządzeniu DWR-932CP Przeczytaj
  • Co należy zrobić, jeśli zapomnę hasła do urządzenia obsługiwanego przez mydlink? Przeczytaj
  • Jak nawiązać połączenie między dwoma urządzeniami za pomocą funkcji WPS? Przeczytaj
  • Konfiguracja połączenia bezprzewodowego (wi-fi) w routerze DWR-921 Przeczytaj
  • Jak skonfigurować połączenie internetowe (3G/4G) w routerze DWR-116? Przeczytaj
  • How do I hard reset my device back to the factory default settings? Przeczytaj
  • Jak mogę zresetować kamerę do ustawień domyślnych? Przeczytaj
  • How do I remove/block users from my wireless network on my mydlink router? Przeczytaj

Poradniki wideo

Home Monitor HD (DCS-935L) installation guide
Home Monitor 360 (DCS-5010L) installation guide
DSP-W215 installation guide
DCH-S150 installation guide
DCH-M225 installation guide