Najczęściej zadawane pytania

 • Jak odtworzyć nagrania z kamer oraz wyeksportować je do pliku Przeczytaj
 • Jak zainstalować kamerę DSH-C310 Przeczytaj
 • Jak dodać ikonę zainstalowanej kamery DSH-C310 do ekranu głównego aplikacji Przeczytaj
 • Jak ustawić otrzymywanie powiadomień o wykrytym ruchu w aplikacji Omna Przeczytaj
 • Jak skonfigurować harmonogram i zaplanowanie nagrań na rejestratorze DNR-312L Przeczytaj
 • Jak włączyć funkcję detekcji ruchu na kamerze w urządzeniu DNR-312L Przeczytaj
 • Jak skonfigurować mobilną aplikację D-View Cam do rejestratora NVR Przeczytaj
 • Linia Wsparcia Technicznego Przeczytaj
 • Jak skonfigurować wykrywanie ruchu na kamerze DSH-C310 Przeczytaj
 • Jak usunąć kamerę z urządzenia DNR-312L Przeczytaj
 • Jak dokonać backupu nagrań video z urządzenia DNR-312L Przeczytaj
 • Jak dodać nową kamerę do rejestratora DNR-312L Przeczytaj
 • Jak utworzyć konto Administratora w systemie Windows 10. Przeczytaj
 • Can I set my computer to use a static IP address instead of dynamic (automatic)? Przeczytaj
 • What is D-View Cam and can I use it with my DCS camera? Przeczytaj