Jak sprawdzić hasło do sieci WIFI, na urządzeniu DAP na przykładzie modelu DAP-1520

Urządzenie DAP działające w trybie extender, zwiększa zasięg głównej sieci WIFI tworząc dwie dodatkowe sieci WIFI. W przypadku gdy hasła do sieci przedłużanych są inne niż hasło ustawione na głównym Access Point, może się zdarzyć iż zapomnimy hasła do sieci rozgłaszanej przez urządzenie DAP.  W celu sprawdzenia hasła wykonaj następujące czynności.

Krok 1:

Zaloguj się na stronę konfiguracyjną urządzenia DAP wpisując w pasku adresów przeglądarki internetowej adres IP urządzenia DAP nadany mu przez twój router lub wpisując adres http://dlinkap.local

picture

Krok 2:

Zaloguj się do urządzenia podając hasło do konta administratora utworzone podczas pierwszej konfiguracji.  Jeśli nie zmieniałeś hasła podczas konfiguracji pozostaw to pole puste i wciśnij przycisk Log In.

picture

Krok 3:

Wciśnij ikonę urządzenia DAP, poniżej mapy sieciowej znajdziesz ustawienia urządzenia, wraz z nazwami oraz hasłami do sieci WIFI rozgłaszanych przez twoje urządzenie.

picture

Rank: 1.5