Jak zmienić adres IP na moim punkcie dostępowym DAP?

Aby zmienić adres IP punktu dostępowego, lub uzyskać adres automatycznie z serwera DHCP w sieci, wykonaj następujące kroki:

Krok 1. Otwórz przeglądarkę internetową, na przykład Internet Explorer i wpisz adres IP punktu dostępowego w pasku adresu (domyślnie: 192.168.0.50)
Krok 2. Kliknij na zakładkę Settings na górze, a następnie na Network Settings a następnie Advanced Settings
Krok 3. Jeśli chcesz aby urządzenie automatycznie otrzymało adres IP z serwera DHCP, wybierz opcję Dynamic IP z listy rozwijanej, oznaczone My LAN Connection is . W przeciwnym razie, wybierz Static IP i wprowadź odpowiednie informacje w polach poniżej.

Dla łatwiejszej konfiguracji, zalecamy użycie statycznego adresu IP. Jest on stosowany tylko do konfiguracji punkt dostępowego i nie ma wpływu na jego działanie.

Krok 4. Aby zapisać nowe ustawienia, na górze strony kliknij przycisk Save Settings.


Rank: 1.5