Co oznaczają różne tryby na moim AP (Access Point)?

Access Point
Tryb Access Point jest używany do łączenia się klientów bezprzewodowych (bezprzewodowe karty sieciowe) takich jak laptopy, komputery stacjonarne, urządzenia PDA. Klienci sieci bezprzewodowej mogą komunikować się z AP tylko  trybie AP.

Access Point Client/Wireless Client Mode
Dostęp do punktu w trybie klienta bezprzewodowego:
Tryb AP Client lub Wireless Client pozwala, aby Access Point stał się klientem bezprzewodowym dla innego AP. Zasadniczo AP teraz staje się bezprzewodową kartą adaptera. Tego trybu używa się, aby umożliwić jednemu AP komunikację z innym AP.
Uwaga: Nie wszystkie punkty dostępowe AP obsługują tryb AP Client . Jeśli tryb jest obsługiwany będzie działać tylko z urządzeniami z tej samej serii. Karty bezprzewodowe nie będą komunikować się z punktami dostępu w trybie AP Client/ Wireless Client.

Point-to-Point / Wireless Bridge -
Tryb Point-to-Point /Wireless Bridge pozwala zbudować połączenie Punkt-Punkt, czyli most bezprzewodowy/tryb pomostowy. Jednakże należy pamiętać, że większość producentów używa własnych ustawień włączając tryb pomostowy w punkcie dostępowym. Optymalnym rozwiązaniem w tej sytuacji  jest połączenie dwóch budynków  za pomocą połączenia bezprzewodowego.
Uwaga: Nie wszystkie punkty dostępowe wspierają tryb Point-to-Point / WirelessBridging. Jeśli tryb jest obsługiwany, to będzie współpracował  tylko z urządzeniami tej samej serii. Na przykład: DWL-900AP będzie komunikować się z innym DWL-900AP i DWL-900AP będzie komunikować się z innym DWL-900AP. DWL-900AP nie będzie komunikować się z kartą DWL-900AP w tym trybie. Klienci sieci bezprzewodowej nie będą komunikować się z AP w tym trybie.

Point-to-Multipoint / Multi-point Bridge
Tryb Point-to-Multi-point / Multi-point Bridge jest taki sam jak tryb Point-to-point / Wireless Bridge, jednak tryb ten pozwala na użycie więcej niż dwa punkty dostępowe.
Uwaga: Nie wszystkie punkty dostępowe wspierają tryb Point-to-Multipoint / Wireless Bridging. Jeśli tryb jest obsługiwany będzie działać tylko z urządzeniami tej samej serii. Przykład: DWL-900AP będzie komunikować się z innym DWL-900AP i DWL-900AP będzie komunikować się z innym DWL-900AP. DWL-900AP nie będzie komunikować się z kartą DWL-900AP w tym trybie. Klienci sieci bezprzewodowej nie będą komunikować się z AP w tym trybie.

Repeater Mode
Jako bezprzewodowy punkt dostępowy, repeater zwiększa zasięg sieci bezprzewodowej poprzez powtarzanie sygnału bezprzewodowego zdalnego AP (punktu dostępowego).Wymagany jest adres MAC zdalnego punktu dostępowego, jeżeli Access Point ma działać/pełnić funkcję jako bezprzewodowy Extender.
Uwaga: Nie wszystkie punkty dostępowe wspierają tryb Repeater. Jeśli tryb jest obsługiwany, będzie działać tylko z urządzeniami tej samej serii. Przykład: DWL-1000AP będzie komunikować się z innym DWL-1000AP a DWL-900AP będzie komunikować się z innym DWL-900AP. DWL-1000AP nie będzie komunikować się z DWL-900AP w tym trybie. Klienci sieci bezprzewodowej będą komunikować się z AP w tym trybie.

 

WDS Mode
Tryb WDS - bezprzewodowy system dystrybucji jest podobny do trybu Bridge. W trybie WDS punkty dostępowe mogą komunikować się z innymi  punktami dostępowymi bezprzewodowo. Należy pamiętać, że w tym trybie punkty dostępowe nie będą komunikować się z klientami bezprzewodowymi.

WDS with AP Mode
Tryb ten pozwala, aby punkty dostępowe mogły się ze sobą komunikować bezprzewodowo, a jednocześnie pozwala klientom bezprzewodowym na połączenie z siecią.

Rank: 1.5