Jak mogę zmienić nazwę SSID sieci rozszerzonej?

Krok 1: Otwórz przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz http: //dlinkap.local.
123

Krok 2: Wprowadź hasło w polu Admin Password. Jeżeli nie zmieniałeś hasła z ustawień domyślnych, pole to należy pozostawić puste. Kliknij Log In
123
Krok 3:
Przesuń kursor na Settings w prawym górnym rogu ekranu, a następnie kliknij przycisk Extended Wi-Fi z rozwijanego menu:
123

Krok 4: Wprowadź nową nazwę SSID w (SSID) polu Wi-Fi Name (SSID):
123

Krok 5: Aby zapisać bieżące ustawienia, kliknij przycisk Save.

 

 

 

Rank: 1.5