Jak zresetować Wi-Fi Extender do ustawień fabrycznych?

Przykład: Jeśli zapomniałeś  hasło do Twoich ustawień Wi-Fi Extender, możesz zresetować urządzenie, a następnie wrócić do ustawień domyślnych/fabrycznych

Uwaga: Powrót do ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich bieżących ustawień i działanie to nie będzie mogło być cofnięte.

Metoda 1: Za pomocą spinacza, naciśnij i przytrzymaj przez 15-20 sekund przycisk Reset (umieszczony na spodzie urządzenia). Dioda LED zaświeci się na czerwono, oznacza to, że urządzenie jest zresetowane. Poczekaj około 30 sekund, aby ponownie uzyskać dostęp do urządzenia. Domyślny adres to http://IP192.168.0.50 lub http://dlinkap.local
123

Metoda 2: Na stronie głównej interfejsu konfiguracyjnego, przesuń kursor w górny prawy róg ekranu do Management, a następnie kliknij przycisk System z menu rozwijanego. Następnie kliknij przycisk Restore Factory Defaults.

Pojawi się ostrzeżenie w celu potwierdzenia powrotu do ustawień fabrycznych - aby kontynuować kliknij przycisk OK.


123

Uwaga: W ustawieniach fabrycznych, hasło nie jest ustawione. Pole Password zostaw puste.

Rank: 1.5