Jak monitorować transfer łącza internetowego w routerze DWR-932

Krok 1. Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz w pasek adresu adres IP routera ( fabrycznie jest to adres 192.168.0.1)

Należy pamiętać ze router musi być podłączony kablem do komputera lub poprzez Wi-Fi.

 

Krok 2. Zaloguj się do interfejsu routera. W zależności od modelu fabryczny login to: admin, a w haśle pozostaw puste pole.

 

Krok 3. Przejdź do zakładki: System

 

 

Krok 4. Przejdź do opcji: Network Statistics

W statystykach pojawi się informacja o ilości transferu łącza internetowego.

Rank: 1.5