Jak skonfigurować mobilną aplikację D-View Cam do rejestratora NVR

Aplikacja mobilna D-viewCam pozwala na oglądanie na żywo i odtwarzanie nagrań wideo z NVR lub uruchomionego oprogramowania D-ViewCam za pomocą smartfona Apple lub Android.

 

Uwaga: Musisz używać oprogramowania D-ViewCam z włączonym serwerem Live Streaming i / lub Playback.

 

Krok 1. Pobierz aplikację mobilną D-ViewCam z Apple lub Android App Store i uruchom aplikację.

Krok 2. Dotknij ikonę +

Krok 3. Wprowadź swoje referencje NVR

Nazwa serwera: jest to nazwa opcjonalna dla NVR (używana do łatwej identyfikacji określonych NVR w środowisku wielu NVR)

Adres serwera: Wprowadź adres IP swojego NVR

Uwaga: Jeśli korzystasz z aplikacji w tej samej sieci, wprowadź prywatny adres IP NVR (np. 192.168.0.x)

Jeśli korzystasz z aplikacji zdalnie (przez Internet lub przez 3G / 4G, musisz wprowadzić publiczny / internetowy adres IP swojego routera / zapory.

Jeśli korzystasz z routera D-Link, możesz go znaleźć w zakładce Status na stronie konfiguracji routerów.

Port transmisji na żywo: 5150

Serwer odtwarzania: 5160

Nazwa użytkownika: Nazwa użytkownika używana do uzyskania dostępu do NVR

Hasło: Hasło używane do uzyskania dostępu do NVR

Kliknij „Save”

 

Krok 4. Wybierz NVR