Aktualizacja oprogramowania układowego (firmware) routera DWR-921

Przed aktualizacją firmware upewnij się, jaką masz wersję sprzętową urządzenia. Opisuje ją parametr H/W, który znajdziesz na spodniej stronie routera (na etykiecie znamionowej). Najnowszy firmware można znaleźć na stronie www.dlink.pl
 
Przedstawiony przykład aktualizacji dotyczy routera DWR-921 w wersji sprzętowej H/W: B1.

1. Podłącz komputer kablem ethernetowym (RJ-45) do jednego z czterech portów LAN. 

    Uwaga: nie wolno aktualizować oprogramowania routera przez połączenie bezprzewodowe (wi-fi), ponieważ można router uszkodzić.

2. Uruchom przeglądarkę internetową i do paska adresu wpisz adres IP routera 192.168.0.13. Otworzy się strona logowania do routera. W polu user name (nazwa użytkownika) wpisz admin, password (hasło) pozostaw puste i kliknij przycisk Login.

Uwaga
: w prawym górnym rogu okienka wyświetli się aktualna wersja oprogramowania.4. Kliknij zakładkę Tools w górnym menu oraz sekcję Firmware, w menu po lewej stronie. Przyciśnij przycisk Przeglądaj.5. Wybierz właściwy plik z oprogramowaniem, który ma rozszerzenie BIN. Zobaczysz nazwę pliku tuż obok klawisza Przeglądaj.

Uwaga
: Często pobierane pliki z naszej strony mają rozszerzenie ZIP, to znaczy, że zostały one spakowane, by zmniejszyć rozmiar pliku i zaoszczędzić miejsce na serwerze. W tym przypadku należy taki plik najpierw rozpakować, np. przy pomocy programu Winzip.
6. Kliknij przycisk Upgrade, aby wgrać oprogramowanie do routera. Zobaczysz pasek postępu, który informuje, na jakim etapie jest proces wgrywania oprogramowania układowego.7. Po wgraniu oprogramowania, router się automatycznie zrestartuje. Poczekaj, aż odliczanie dobiegnie do końca i nie wyłączaj routera z prądu, ani nie odłączaj od niego kabla.8. Wszystko gotowe, zgłosi się ponownie strona do logowania routera dwr-921 i w prawym górnym rogu okienka ujrzysz zaktualizowaną wersję firmware (w tym przypadku 2.01).

Rank: 1.5