Jak włączyć zdalne połączenie w routerze DWR-921?

Uwaga: do połączenia zdalnego z routerem wymagany jest publiczny adres IP. Taką usługę możesz wykupić u swojego dostawcy internetu. 

1. Uruchom przeglądarkę internetową i do paska adresu wpisz adres IP routera 192.168.0.1

 

http://www.dlink.com/pl/pl/-/media/faqs/pl/dwr/dwr_921/faq1/01.png 

2. Otworzy się strona logowania do routera. W polu Nazwa użytkownika wpisz admin, Hasło:  admin i kliknij przycisk Login. 

 

 

3. Kliknij zakładkę System w górnym menu, w sekcji Administracja zaznacz Włącz Zdalne Zarządzanie, aby włączyć zdalne zarządzanie routerem. 

W sekcji Adres IP z którego można uzyskać dostęp  możesz wybrać określony adres IP, który będzie mieć zdalny dostęp do routera. Wpisując 0.0.0.0, pozwalasz na zdalny dostęp jakiemukolwiek adresowi IP z sieci. 

W sekcji Port możesz wybrać port z listy, na którym usługa będzie działać lub wprowadzić port ręcznie. 

Kliknij przycisk Zastosuj

 

4. Aby połączyć się zdalnie z routerem DIR-921, na komputerze, którym się chcesz podłączyć zdalnie wprowadź swój publiczny adres IP i po dwukropku port, który został przed chwilą skonfigurowany. Np. 87.254.225.149:1080 

Rank: 1.5