Konfiguracja połączenia bezprzewodowego (wi-fi) w routerze DWR-921

Krok 1. Uruchom przeglądarkę internetową i do paska adresu wpisz adres IP routera 192.168.0.1

http://www.dlink.com/pl/pl/-/media/faqs/pl/dwr/dwr_116/08/1.jpg

Krok 2. 
Otworzy się strona logowania do routera. W polu Nazwa użytkownika  wpisz adminHasło wpisz admin i kliknij przycisk Login.

 

logow

 

4. Kliknij zakładkę Wi-Fi, znajdującą w górnym menu, w menu po lewej stronie kliknij sekcję Konfiguracja sieci Wi-Fi

 

 

5. W sekcji Nazwa sieci bezprzewodowej możesz wpisać swoją nazwę sieci wi-fi, np. dom. W przykładzie poniżej sieć się nazywa DW

Wybierz: 
Tryb 802.11 – Mieszany 802.11n, 802.11g i 802.11b 
Włącz automatyczne skanowanie kanałów – pole aktywne (zaznaczone)
Szerokość kanału – auto  

Status widoczności – widoczny

Tryb bezpieczeństwa – WPA -Personal

Tryb WPA – Auto

Typ szyfrowania – TKIP

Klucz współdzielony – hasło do sieci wifi ( hasło musi się składać 8-63 znaków (mogą być litery, cyfry oraz znaki specjalne). 

6. Kliknij przycisk Zastosuj  

Rank: 1.5