FAQ

 • Jag kommer åt routern, men kommer inte åt internet, vad kan det bero på? Read Answer
 • Hur kommer jag åt att administrera min router? Read Answer
 • Hur kommer jag åt routerns webgränssnitt? Read Answer
 • Jag kan inte skapa en trådlös anslutning, eller jag tappar anslutningen. Read Answer
 • Vad kan det bero på att jag inte får ut full hastighet på det trådlösa på min 11N produkt? Read Answer
 • Hur vet jag vilken anslutningstyp jag har? Read Answer
 • Hur återställer jag min router till fabriksinställningarna? Read Answer
 • Hur ställer jag in säkerhet på mitt trådlösa nätverk? Read Answer
 • Jag kommer ut på internet när jag kopplar min dator direkt till mitt modem, men inte när jag kopplar in min router. Vad kan det bero på? Read Answer
 • Hur aktiverar jag WPA-Personal kryptering på min router? Read Answer
 • Hur kopplar jag upp mot min router? Read Answer
 • Jag kan inte ansluta mig mot routerns webgränssnitt, vad kan man göra? Read Answer
 • Hur kan jag se vilken firmware version som finns på min router? Read Answer
 • Vad är det för IP-adress till routerns webgränssnitt? Read Answer
 • Hur uppdaterar jag firmware så att routern får de senaste uppdateringarna och funktionerna? Read Answer
 • Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Read Answer
 • Fem tips för ett säkrare trådlöst nätverk Read Answer
 • När jag kopplar upp en anslutning till min router så får jag meddelandet ”Certifikat saknas” vad kan det bero på? Read Answer
 • Vad är MAC adress låsning? Read Answer
 • Kan jag använda mig av WEP kryptering på min 11N router? Read Answer
 • Vad är Draft-11n? Read Answer
 • What is the advantage of using WPA over WEP security? Read Answer
 • How do I update the firmware on my DSL router Read Answer
 • Kan jag använda mitt gamla trådlösa kort tillsammans med min 11N router? Read Answer
 • What is the default IP address of my ADSL router/modem? Read Answer
 • Jag har ett program som kräver portöppning i brandväggen för att fungera. Hur gör jag en portöppning på min DIR router? Read Answer