Vad är det för IP-adress till routerns webgränssnitt?

På samtliga produkter i DI/DIR/DGL-serien är det http://192.168.0.1


På våra DSL-produkter är adressen http://192.168.1.1

Rank: 1.5