Jag kommer ut på internet när jag kopplar min dator direkt till mitt modem, men inte när jag kopplar in min router. Vad kan det bero på?

Det kan finnas flera orsaker till detta, men en vanlig orsak kan vara att ditt modem kan vara inställt i fel läge för att fungera tillsammans med en router. Om du är osäker på vilket läge ditt modem är inställt i så bör du kontrollera detta med leverantören av ditt modem.

För att ett modem ska fungera korrekt tillsammans med en router så måste det vara inställt på läget Bridge mode så kallat Bryggat läge

Rank: 1.5