Jag kan inte ansluta mig mot routerns webgränssnitt, vad kan man göra?

Kontrollera följande:

  • Att strömlampan lyser på enheten
  • Att linklampan på porten där din dator är ansluten till lyser
  • Kontrollera att ni mottar en korrekt IP-adress till datorn. IP-adressen bör vara mellan 192.168.0.2 - 192.168.0.254. Om detta är korrekt, anslut mot routerns konfigurationssida genom webläsaren (http://192.168.0.1)

Datorns IP-adress kontroll

Win 95/98/ME:

Gå in på Start/Kör och skriv in "winipcfg". Se till att rätt nätverkskort är vald.

Win 2000/XP:

Gå in på Start/Kör och skriv in "cmd". Skriv därefter in"ipconfig" i kommandotolken följt av <enter>

Windows Vista

Gå in på Start/Kör och skriv in "cmd". Skriv därefter in"ipconfig" i kommandotolken följt av <enter>

Rank: 1.5