Hur kommer jag åt att administrera min router?

För att administrera din router så kan du logga in på routerns webgränssnitt. Våra routrar i DI/DIR serien har 192.168.0.1 som ip-adress i fabriksinställningarna.

Denna adress skriver du in i adressfältet på din webläsare. Du kommer att få en fråga om ett användarnamn och ett lösenord.

I fabriksinställningarna så har våra bredbandsroutrar följande inloggningsuppgifter.

Användarnamn: admin

Lösenord: blankt (dvs tomt)

Rank: 1.5