Hur återställer jag min router till fabriksinställningarna?

Det finns några olika sätt att återställa en router till fabriksinställningarna. På baksidan på samtliga DI, DIR & DSL produkter så finns det en resetknapp som man kan komma åt med något spetsigt,t.ex ett gem eller en penna.

Återställningsalternativ 1

Tryck in denna resetknappen på routerns baksida och håll den intryckt i ca 10 sekunder, släpp sedan upp knappen.

Återställningsalternativ 2

Dra ur strömmen på enheten. Tryck in resetknappen på enhetens baksida, Stoppa tillbaka strömsladden medan du samtidigt forsätter att hålla in resetknappen, fortsätt att hålla resetknappen intryckt i ytterligare 10 sekunder. Släpp sedan upp resetknappen.

Återställningsalternativ 3

Om man fortfarande kommer åt enhetens webgränssnittså kan man göra en återställning till fabriksinställningarna via det. Denna inställning finns under menyn "Tools" -> "System".

Rank: 1.5