Jag kommer åt routern, men kommer inte åt internet, vad kan det bero på?

Kontrollera om din router får en IP-Adress från din internetleverantör.

-        Logga in på routerns webgränssnitt

-        Klicka på menyn Status

-        Kontrollera under rubriken WAN alternativt Internet beroende på modell.

-        Om det står 0.0.0.0 på raden IP-Adress så betyder det att din router inte har fått kontakt med din internetleverantör.

 

Det kan bero på några olika saker:

-        Kontrollera att kablarna är korrekt kopplade, och sitter i ordentligt.

-        Din internetleverantör har en funktion som kallas MAC låsning, det innebär att det kan ta en stund oftast 30-60min innan din router får tillstånd att kommunicera på din leverantörs nät. För vissa leverantörer så räcker det med att starta om alla enheterna för att MAC låsningen ska släppa.

-        Om inget av detta hjälper så kan man kontrollera så att man har den senaste mjukvaran installerad för routern.

Rank: 1.5