Hur vet jag vilken anslutningstyp jag har?

Vilken anslutningstyp du har är beroende på vilken metod din internetleverantör använder sig utav. Det ska framgå i det bekräftelsebrev du fått från din leverantör. De tre vanligaste anslutningstyperna är:

Dynamisk ip-adress (DHCP) - Då tilldelar din leverantör dig en ip-adress automatiskt.

Statisk ip-adress - Din leverantör har tilldelat dig en specifik ip-adress, information om vilken adress det är ska framgå i informationen från din internetleverantör.

PPPoE - Din leverantör kräver att du ska ange ett användarnamn och ett lösenord för att komma åt internet. Information om användarnamn och lösenord ska framgå i informationen från din internetleverantör.

Rank: 1.5