Hur ansluter jag min kamera trådlöst med hjälp av WPS (Wi-Fi Protected Setup)?

Följ stegen nedan för att ansluta kameran trådlöst med WPS-protokoll (Wi-Fi Protected Setup):


OBS! Har du inte gjort det, bör du först använda kamerans installationsguide och registrera dig för mydlink-tjänst.


Steg 1: Tryck på kamerans WPS-knapp i 3 sekunder. WPS-lysdioden på kameran ska börja blinka med blått ljus.

Steg 2: Tryck på WPS-knappen för den router som du vill ansluta inom 60 sekunder.

Steg 3: Kamerans WPS-lysdiod konfigurerar automatisk de trådlösa inställningarna, och WPS-lysdioden börjar lysa med fast blått ljus. Då startar kameran om och ansluter till ditt trådlösa nätverk.


OBS! Om routern saknar en fysisk WPS-knapp kan du behöva aktivera WPS genom dess webbgränssnitt. Mer information finns i handboken för mer information.

Rank: 1.5

These may also help:

 • Active X fails to install during my mydlink camera setup Read Answer
 • Varför fortsätter jag att få felmeddelandet "Det går inte ansluta till webbplatsen" när jag kör installationsguiden Read Answer
 • How do I add a mydlink-enabled device to my account if it's currently registered to another account? Read Answer
 • Hur konfigurerar jag kamerans nätverksinställningar? Read Answer
 • How do I configure my camera's wireless settings? Read Answer
 • Hur ansluter jag min kamera trådlöst med hjälp av WPS (Wi-Fi Protected Setup)? Read Answer
 • How do I set up a mydlink-enabled Cloud Camera? Read Answer
 • Hur lägger jag till en andra kamera till samma mydlink-konto? Read Answer
 • Jag använder installationsguiden för min kamera, men den låter mig inte spara kamerans lösenord. Read Answer
 • Vad kan jag göra om guiden INTE kan hitta kameran? Read Answer
 • Jag får felet "Det gick inte att lägga till denna enhet i ditt mydlink-konto" under installationen av min mydlink-kamera Read Answer
 • Vad ska jag göra om jag INTE kan ställa in enhetens lösenord? Read Answer
 • Vad ska jag göra om jag glömmer enhetslösenordet för min mydlink-aktiverade produkt? Read Answer
 • Vad ska jag göra om installationsguiden inte hittar min enhet? Read Answer