Jag får felet "Det gick inte att lägga till denna enhet i ditt mydlink-konto" under installationen av min mydlink-kamera

Problem
Steg 1: Kontrollera att länken mellan mydlink-kameran och routern är bra. (Routern måste vara online) och kameran måste vara å med en GRÖN LYSDIOD.

Steg 2: Återställ mydlink-kameran till fabriksstandard:

 

 • Lokalisera återställningshålet på mydlink-kamerans baksida
 • Håll knappen ÅTERSTÄLLNING intryckt i 6-10 sekunder medan kameran startas. LYSDIODEN blir RÖD och kameran startas om.Steg 3:
 Stäng och kör installationsguiden igen

Rank: 1.5

These may also help:

 • Active X fails to install during my mydlink camera setup Read Answer
 • Varför fortsätter jag att få felmeddelandet "Det går inte ansluta till webbplatsen" när jag kör installationsguiden Read Answer
 • How do I add a mydlink-enabled device to my account if it's currently registered to another account? Read Answer
 • Hur ansluter jag min kamera trådlöst med hjälp av WPS (Wi-Fi Protected Setup)? Read Answer
 • How do I set up a mydlink-enabled Cloud Camera? Read Answer
 • Hur lägger jag till en andra kamera till samma mydlink-konto? Read Answer
 • Jag använder installationsguiden för min kamera, men den låter mig inte spara kamerans lösenord. Read Answer
 • Vad kan jag göra om guiden INTE kan hitta kameran? Read Answer
 • Vad ska jag göra om jag INTE kan ställa in enhetens lösenord? Read Answer
 • Vad ska jag göra om jag glömmer enhetslösenordet för min mydlink-aktiverade produkt? Read Answer
 • Vad ska jag göra om installationsguiden inte hittar min enhet? Read Answer