Vad ska jag göra om jag INTE kan ställa in enhetens lösenord?

Om du inte kan ställa in enhetens lösenord, bör du återställa enheten tillbaka till fabriksinställningarna. Ställ därefter in enheten lösenord igen.

För att återställa enheten till fabriksinställningarna, följ nedanstående steg:

Steg 1: Enheten måste vara ansluten till ett nätverk och statuslampan lysa fast grön.

Steg 2: Håll ett uträtat gem intryckt i knappen ÅTERSTÄLL i minst 20 sekunder medan enheten är ansluten.

Steg 3: Vänta i 60 sekunder medan enheten startar om. Proceduren medför att alla dina inställningar ändras tillbaka till fabriksinställningarna.
Steg 4: Om du fortfarande inte kan gå vidare så måste du hämta hem senaste version av Setup Wizard via support sidan.

Rank: 1.5

These may also help:

 • Active X fails to install during my mydlink camera setup Read Answer
 • Varför fortsätter jag att få felmeddelandet "Det går inte ansluta till webbplatsen" när jag kör installationsguiden Read Answer
 • How do I add a mydlink-enabled device to my account if it's currently registered to another account? Read Answer
 • Hur ansluter jag min kamera trådlöst med hjälp av WPS (Wi-Fi Protected Setup)? Read Answer
 • How do I set up a mydlink-enabled Cloud Camera? Read Answer
 • Hur lägger jag till en andra kamera till samma mydlink-konto? Read Answer
 • Jag använder installationsguiden för min kamera, men den låter mig inte spara kamerans lösenord. Read Answer
 • Vad kan jag göra om guiden INTE kan hitta kameran? Read Answer
 • Jag får felet "Det gick inte att lägga till denna enhet i ditt mydlink-konto" under installationen av min mydlink-kamera Read Answer
 • Vad ska jag göra om jag glömmer enhetslösenordet för min mydlink-aktiverade produkt? Read Answer
 • Vad ska jag göra om installationsguiden inte hittar min enhet? Read Answer