Hur konfigurerar jag kamerans trådlösa inställningar?

För att konfigurera din kameras trådlösa inställningar:

Steg 1: Öppna webbläsaren, ange IP-adressen för din enhet i webbläsaren, och tryck på Retur eller Gå. Logga därefter in med ditt användarnamn och lösenord.

Steg 2: Klicka på menyn Installation och klicka därefter på rubriken Trådlös inställning. Klicka därefter på Aktivera och Spara den.

Steg 3: Välj din SSID (trådlöst namn) och ange korrekt trådlöst lösenord i fältet I förväg delad nyckel, och tryck på knappen Spara inställningar. Av säkerhetsskäl finns det tre val: Ingen, WEP och WPA-PSK/WPA2-PSK. Välj samma krypteringsmetod som används av din trådlösa enhet.

Rank: 1.5