Hur konfigurerar jag kamerans nätverksinställningar?

För att konfigurera dina nätverksinställningar:

DHCP:

Om din kamera är ansluten till din router, välj DHCP. Och är du osäker på vilken typ av anslutning du har, prova att välja DHCP.

PPPoE-inställningar:

Om din kamera är ansluten till ett DSL-modem, eller om du måste ange ett användarnamn och lösenord för din internetanslutning, välj PPPoE, och ange användarnamnet och lösenordet för ditt PPPoE-konto. Den här informationen får du från din internettjänstleverantör (ISP).

Statisk IP-klient:

Om du har specifika IP-adressinställningar som du får av din nätverksadministratör eller internettjänstleverantör, välj statisk IP.

IP-adress: Den fasta IP-adressens nätmask: Standardvärdet är ""255.255.255.0."" Denna används för att bestämma om målet är samma delnät. Du bör installera en statisk lokal IP-adress för din kamera.

Standard-gateway: Denna gateway som används för att vidarebefordra bildrutor till mål i en annan nätmask. Ogiltiga gateway-inställningar kan orsaka fel på överföringarna till en annan nätmask.

Primär DNS: Primär domännamnsserver som översätter namn till IP-adresser.

Sekundär DNS: Sekundär domännamnsserver som stöd för den primära DNS-enheten.

Portinställningar:

Du kan konfigurera en sekundär HTTP-port som ger dig möjlighet att ansluta till kameran via en normal webbläsare. Porten kan ställas in på ett annat nummer än TCP-portarna 80, som är standard. En motsvarande port måste öppnas på routern. Om porten t.ex. ändras till 1010, måste användaren ange http://192.168.0.100:1010 istället för bara ""http://192.168.0.100"".

UPnP-inställningar:

Aktivera inställningen för att konfigurera din kamera som en UPnP-enhet i nätverket.

Rank: 1.5