Hur kan jag återställa standardinställningarna för administratörens lösenord?

Denna FAQ gäller för DNR-312L

Om du glömmer bort lösenordet kan du återställa lösenordet för "admin" till standardlösenordet. Håll återställningsknappen intryckt i 10 sekunder tills lysdioden för strömförsörjning blinkar tre gånger. Administratörslösenordet är nu blankt (tomt).

Rank: 1.5

These may also help:

  • Hur kan jag se diskstatus? Read Answer
  • Kan jag använda NVR som en NAS? Read Answer
  • Hur kan jag radera kamerans koppling med NVR? Read Answer
  • Hur ersätter jag en disk som gått sönder? Read Answer
  • Hur kan jag visa min kameras pågående videovisning längre än en minut? Read Answer
  • Hur många kameror kan anslutas via NVR? Read Answer
  • Hur ansluter jag nätverkskameror till NVR? Read Answer
  • Vilken typ av kameror kan anslutas till NVR? Read Answer
  • Vilken typ av hårddisk kan användas tillsammans med NVR? Read Answer