Hur många kameror kan anslutas via NVR?

Denna FAQ gäller för DNR-312L

NVR kan ansluta maximalt 9 nätverkskameror.

Rank: 1.5

These may also help:

  • Kan jag använda NVR som en NAS? Read Answer
  • Hur kan jag radera kamerans koppling med NVR? Read Answer
  • Hur ersätter jag en disk som gått sönder? Read Answer
  • Hur kan jag visa min kameras pågående videovisning längre än en minut? Read Answer
  • Hur ansluter jag nätverkskameror till NVR? Read Answer
  • Vilken typ av kameror kan anslutas till NVR? Read Answer
  • Vilken typ av hårddisk kan användas tillsammans med NVR? Read Answer
  • Hur kan jag se diskstatus? Read Answer
  • Hur kan jag återställa standardinställningarna för administratörens lösenord? Read Answer