Hur ersätter jag en disk som gått sönder?

Denna FAQ gäller för DNR-312L

Om en enhet inte fungerar, lyser lysdioden för enheten RÖD.
Byt ut den trasiga hårddisken med en ny hårddisk med samma eller något större kapacitet. Se till att disken är avslagen.

Steg 1: Öppna framsidan.
Steg 2: Dra ur den disk som är trasig.
Steg 3: Skjut in den nya disken i facket.
Steg 4: Gå till Meny -> system för att formatera en ny hård disk

Rank: 1.5

These may also help:

  • Kan jag använda NVR som en NAS? Read Answer
  • Hur kan jag radera kamerans koppling med NVR? Read Answer
  • Hur kan jag visa min kameras pågående videovisning längre än en minut? Read Answer
  • Hur många kameror kan anslutas via NVR? Read Answer
  • Hur ansluter jag nätverkskameror till NVR? Read Answer
  • Vilken typ av kameror kan anslutas till NVR? Read Answer
  • Vilken typ av hårddisk kan användas tillsammans med NVR? Read Answer
  • Hur kan jag se diskstatus? Read Answer
  • Hur kan jag återställa standardinställningarna för administratörens lösenord? Read Answer