Hur ansluter jag nätverkskameror till NVR?

Denna FAQ gäller för DNR-312L

Om ditt nätverk stöder DHCP
1. Anslut dina nätverkskameror till nätverket och slå på strömmen.
2. Sätt i CD-skivan från NVR-paketet i din dator, autorun kommer att ladda installationsguiden, följ instruktionerna för att ställa in NVR.
3. Anslut till NVR:s webbsida, den kommer automatiskt att söka efter och lägga till nätverkskameror.

Om ditt nätverk inte stöder DHCP
1. Anslut dina nätverkskameror till nätverket och slå på strömmen. Installera dina nätverkskameror med fast IP-adress.
2. Sätt i CD-skivan från NVR-paketet i din dator, autorun kommer att ladda installationsguiden, följ instruktionerna för att ställa in NVR.
3. Anslut manuellt till NVR:s webbsida och mata in nätverkskamerornas IP-adresser.

Rank: 1.5

These may also help:

  • Kan jag använda NVR som en NAS? Read Answer
  • Hur kan jag radera kamerans koppling med NVR? Read Answer
  • Hur ersätter jag en disk som gått sönder? Read Answer
  • Hur kan jag visa min kameras pågående videovisning längre än en minut? Read Answer
  • Hur många kameror kan anslutas via NVR? Read Answer
  • Vilken typ av kameror kan anslutas till NVR? Read Answer
  • Vilken typ av hårddisk kan användas tillsammans med NVR? Read Answer
  • Hur kan jag se diskstatus? Read Answer
  • Hur kan jag återställa standardinställningarna för administratörens lösenord? Read Answer