Hur installerar jag schemalagd inspelning på D-ViewCam?

Steg 1: Starta D-ViewCam och klicka på Schemalägg konfiguration


Steg 2: Välj kamera(or) som du vill använda inspelningsschematpå, välj eller skapa ett schema (standard är 24 timmar) och klicka påKonfigurera

Steg 3: Under Läge måste Spela alltid in väljas

Steg 4: Under avsnittet Tid specificeras tiden när du vill att inspelningen ska äga rum, och klicka på OK.

OBS! Om du vill spela in ljud måste du välja "Spela in ljud" från ljudavsnittet

Klicka på OK för att stänga Kodningsalternativ och klicka på OK igen för att stänga den schemalagda konfigurationen.

Steg 5: Klicka på Startmeny och klicka på Starta inspelningsschema

OBS! En röd cirkel uppträder i övre högra hörnet på varje kamera med konfigurerad inspelning. Detta indikerar att den spelar in.

Rank: 1.5

These may also help:

  • Hur ändrar jag lagringsplatsen på D-ViewCam v3.x? Read Answer
  • How do I manage user accounts providing specific privileges in D-ViewCam v3.x? Read Answer
  • Hur installerar jag e-postmeddelanden för Händelser i D-ViewCam v3.x ? Read Answer
  • Hur installerar jag Smart skyddssystem för att övervaka händelser på min kamera med D-ViewCam v3.x? Read Answer
  • Hur installerar jag Inspelning av rörelseavkänning i D-ViewCam? Read Answer
  • Stödjer D-ViewCam MAC OS? Read Answer
  • Hur lägger jag till en kamera i D-View Cam v3.x? Read Answer
  • Hur installerar jag D-ViewCam Mobile-appen med en dator som kör D-ViewCam? Read Answer
  • Vilka är systemkraven för D-View Cam 3.x? Read Answer