Hur installerar jag Smart skyddssystem för att övervaka händelser på min kamera med D-ViewCam v3.x?

Steg 1: Starta D-ViewCam Huvudkonsol.


Steg 2: Klicka på ikonen Konfigurera smart skyddssystem.

Steg 3: Välj vilken kamera som ska konfigureras och klicka på Infoga händelse. Välj Allmän rörelse eller Förlorad signal och klicka på OK.


Steg 4: Klicka på Starta övervakningssystem för att starta övervakningen av de konfigurerade händelserna.


OBS! Du kan klicka på Stoppa smart skyddssystem för att stoppa övervaknings av händelser.

Rank: 1.5

These may also help:

  • Hur ändrar jag lagringsplatsen på D-ViewCam v3.x? Read Answer
  • How do I manage user accounts providing specific privileges in D-ViewCam v3.x? Read Answer
  • Hur installerar jag e-postmeddelanden för Händelser i D-ViewCam v3.x ? Read Answer
  • Hur installerar jag Inspelning av rörelseavkänning i D-ViewCam? Read Answer
  • Hur installerar jag schemalagd inspelning på D-ViewCam? Read Answer
  • Stödjer D-ViewCam MAC OS? Read Answer
  • Hur lägger jag till en kamera i D-View Cam v3.x? Read Answer
  • Hur installerar jag D-ViewCam Mobile-appen med en dator som kör D-ViewCam? Read Answer
  • Vilka är systemkraven för D-View Cam 3.x? Read Answer