Najczęściej zadawane pytania

  • Does the DPH-120S have a default IP address? Przeczytaj
  • How do I forward calls from Skype to a land line number or mobile phone? Przeczytaj
  • Why does my DPH-50U not appear to be responding to incoming calls? Przeczytaj
  • Can I make calls using my DPH-50U Skype adapter when my computer is turned off? Przeczytaj
  • What are the minimum system requirements for my DPH-50U? Przeczytaj
  • How do I check my voice mail using my DPH-50U? Przeczytaj