Najczęściej zadawane pytania

 • Podczas próby połączenia się z siecią bezprzewodową system Windows pyta o klucz sieciowy, ale nie wiem co to jest. Jak mogę się dowiedzieć? Przeczytaj
 • How do I enable UPnP™ on my DIR series router? Przeczytaj
 • How do I reset my router? Przeczytaj
 • How do I update the firmware on my DSL router? Przeczytaj
 • Is my router ADSL2/2 compatible? Przeczytaj
 • What is the default IP address of my ADSL router/modem? Przeczytaj
 • How do I backup the configuration on this router? Przeczytaj
 • What can I do if I lost my router's password? Przeczytaj
 • How do I configure the DMZ Host on this router? Przeczytaj
 • Why can I not access my webserver using the WAN IP address? Przeczytaj
 • My Internet Service Provider is providing me with a dynamic IP address how do I configure the router? Przeczytaj
 • How do I hide the SSID of my wireless network on the DSL-2640B? Przeczytaj
 • The ADSL light on my modem/router will not come on. What should I do? Przeczytaj
 • How do I change the administration password for this router? Przeczytaj
 • I have an ADSL2 line. Is my modem or router compatible? Przeczytaj
 • What is the advantage of using WPA over WEP security? Przeczytaj
 • With my previous router I was able to share files and printers as well as access the Internet. Now I can connect to the Internet with my new router but I cannot share files or printers. How do I fix this? Przeczytaj
 • How do I open up ports to my computer (port forwarding) on this router? Przeczytaj
 • What are the advantages with RangeBooster N650 products to Super G products? Przeczytaj
 • How do I secure my wireless network on the DSL-2740B/DSL-2740R? Przeczytaj
 • How do I allow Internet users to access services on my local network (port forwarding)? Przeczytaj