Jak odtworzyć nagrania z kamer oraz wyeksportować je do pliku

Krok 1.

Zaloguj się na stronę konfiguracyjną urządzenia DNR-312L wpisując w pasku adresów przeglądarki adres IP swojego rejestratora, podając nazwę użytkownika admin oraz hasło utworzone podczas pierwszej konfiguracji.

Krok 2.

Wciśnij przycisk „Play Back” znajdujący się w prawym górnym rogu.

DNR_312L_How_do_I_set_up_motion_detection_in_my_cameras2

Krok 3.

W oknie kalendarza wybierz datę dla której chcesz obejrzeć nagrany materiał.

D-Link

Krok 4.

W nowym oknie ponownie wybierz datę nagrania oraz zakres czasu fla którego chcesz odtworzyć nagranie z danej kamery.  Możesz wybrać materiał dla jednej lub kilku kamer równocześnie. Zaznacz interesujący cię przedział czasowy i wciśnij przycisk „OK”

D-Link

D-Link

Krok 5.

Wybrany materiał zostanie załadowny i wyświetlony w nowym oknie.

D-Link

Krok 6.

W celu wyeksportowania danego materiały do pliku, zaznacz marker odtwarzania w momencie z którego chcesz rozpocząć eksportowania, i wciśnij przycisk „Cue In”

D-Link

Możesz teraz rozpocząć oglądanie wybranego materiału od zaznaczonego punktu wciskając przycisk Play lub przeciągnąć marker do punktu w którym ma się zakończyć odtwarzanie/eksportowanie, i wcisnąć przycisk „Cue Out”

D-Link

Krok 7.

W celu wyeksportowania zaznaczonego odcinka video do pliku, przewiń Menu z prawej strony i wciśnij przycisk „Video Export”.

D-Link

Krok 8.

Możesz wybrać właściwości eksportowanego pliku zmieniając jego jakość, dodając znak  wodny oraz dodatkowe informacje o czasie nagrania, format eksportowanego pliku. Podaj ścieżkę zapisu pliku wybierając przycisk „Browse” i wciśnij przycisk „OK” w celu rozpoczęcia zapisu.

Krok 9.

Po ukończeniu eksportu plik z wybranym materiałem video powinien znajdować się w podanej przez ciebie lokalizacji.

 

 

 

 

 

Rank: 1.5