Jak skonfigurować harmonogram i zaplanowanie nagrań na rejestratorze DNR-312L

Krok 1. Kliknij ikonę ustawień (oznaczoną 1 na obrazku poniżej). Następnie kliknij 2  "Recording Schedule"

Krok 2. Podczas pierwszego uruchomienia opcji harmonogramu nagrywania pojawi się poniższy komunikat.

Krok 3. Aby ustawić harmonogram dla pierwszej kamery, kliknij "Add/Edit Schedule". Tutaj możesz wybrać rodzaj nagrania (ciągły, nagrywanie określonego wydarzenia lub tylko nagrywanie po wykryciu ruchu). Możesz ustawić czas rozpoczęcia i zakończenia oraz dzień tygodnia. Kliknij "OK", aby dodać harmonogram.

Krok 4. Można dodać wiele harmonogramów dziennie, na przykład, jeśli chcesz ustawić kamerę tylko do nagrywania ruchu na zewnątrz lub w godzinach pracy lub tylko na noc, możesz ponownie kliknąć "Dodaj / edytuj harmonogram" i dodać drugi harmonogram.

Krok 5. Jeśli chcesz przypisać ten sam harmonogram do poszczególnych dni lub różnych kamer, upewnij się, że masz podświetlony harmonogram i kliknij "Copy". W tym miejscu możesz wybrać,inne dni tygodnia mają przypisać harmonogram. Jeśli chcesz tylko przypisać do innych kamer, usuń zaznaczenie opcji "Apply current schedule to other days". Wybierz opcję "Apply all current week to other channels", aby zastosować cały harmonogram aktualnej kamery do innych kamer.

 

 

 

Krok 6. Po skonfigurowaniu wszystkich harmonogramów kliknij "Save Settings", aby zapisać harmonogramy.

 

Rank: 1.5