Jak dodać nową kamerę do rejestratora DNR-312L

Krok 1.

Zaloguj się na stronę konfiguracyjną urządzenia DNR-312L wpisując w pasku adresów przeglądarki adres IP swojego rejestratora, podając nazwę użytkownika admin oraz hasło utworzone podczas pierwszej konfiguracji.

Krok 2.

Po zalogowaniu się do urządzenia, przejdź do sekcji wyszukiwania kamer „Camera Search”

DNR_312L_How_do_I_backup_video_data10

Krok 3.

W celu wyszukania kamer działających w sieci LAN rejestratora, wciśnij przycisk „Search”

Krok 3.

Urządzenie DNR-312L wyświetli listę wszystkich kamer lokalnych wraz z ich adresami MAC oraz adresami IP. Kamery oznaczone kolorem czerwonym, są urządzeniami zarządzanymi obecnie przez twoje urządzenie DNR-312L.

D-Link

Krok 4.

Z listy wykrytych kamer wybierz urządzenie które chcesz dodać, następnie w polu „Password” wpisz hasło którym zabezpieczona jest w danym momencie kamera. Jeśli port TCP kamery jest inny niż domyślny, w polu Port wprowadź port kamery. W polu Camera Name możesz wprowadzić dowolną nazwę kamery. Po wprowadzeniu wszystkich parametrów wciśnij przycisk Add w celu dodania kamery do listy.

D-Link

 

Krok 5.

Po dodaniu kamery i pojawieniu się jej w na liście kamer „Camera List” zapisz ustawienia przyciskiem Save.

D-Link

 

 

Rank: 1.5