Jak włączyć funkcję detekcji ruchu na kamerze w urządzeniu DNR-312L

Krok 1.

Zaloguj się na stronę konfiguracyjną urządzenia DNR-312L wpisując w pasku adresów przeglądarki adres IP swojego rejestratora, podając nazwę użytkownika admin oraz hasło utworzone podczas pierwszej konfiguracji.

Krok 2.

Przejdź do zakładki ustawienia „Settings”

DNR_312L_How_do_I_set_up_motion_detection_in_my_cameras2

Krok 3.

W celu przejścia do ustawień Audio&Video wybierz opcję „Audio and Video” w sekcji Camera.

DNR_312L_How_do_I_set_up_motion_detection_in_my_cameras3

Krok 4.

Z listy kamer wybierz kamerę dla której chcesz dokonać ustawień detekcji ruchu.

D-Link

Krok 5.

Z zakładek dla danej kamery wybierz zakładkę Motion i zaznacz pole Enable Video Motion.

D-Link

D-Link

Po właczeniu funkcji detekcji ruchu w polu Sensitivity możesz określić poziom czułość detekcji ruchu, oraz na obrazie kamery wybrać obszar dla którego detekcja ruchu ma obowiązywać (przycisk Select All, zaznacza cały obszar dla danej kamery).

Krok 6.

Po ustawieniu wymaganych parametrów zapisz ustawienia przyciskiem Save Settings.

D-Link

 

 

 

 

 

 

Rank: 1.5