Jak dokonać backupu nagrań video z urządzenia DNR-312L

W celu wykonania backupu nagrań musisz dysponować miejscem docelowym na dane, urządzenie DNR-312L pozwala na zapisanie danych na dysk USB, Samba, lub serwer ftp.

Krok 1:

Zaloguj się na stronę urządzenia DNR-312L i przejdź do zakładki „Backup”

DNR_312L_How_do_I_set_up_motion_detection_in_my_cameras2

Krok 2:

W celu utworzenia jednorazowego backupu przejdź do zakładki Manual Backup.

D-Link

Krok 3:

Z kalendarza wybierz datę dla której chcesz wykonać backup.  Daty zaznaczone kolorem czerwonym, sygnalizują zapisane w tych dniach materiały video.

D-Link

Krok 4:

Wybierz czas dla backupowanych nagrań, wskazując godzinę rozpoczęcia i zakończenia.

D-Link

Krok 5:

Wybierz odpowiedni kanał dla kamery której chcesz dokonać backupu.

D-Link

Krok 6:

W polu Backup Type wybierz miejsce docelowe na które chcesz przesłać dane. ( w przypadku opcji Samba oraz FTP wypełnij wymagane pola podając ścieżkę docelową oraz konto użytkownika).

D-Link

D-Link

Krok 7:

Po wprowadzeniu wszystkich danych rozpocznij proces, wciskając przycisk Start.

Podczas wykonywania Backupu pozostań na zakładce Backup.

D-Link

D-Link

Krok 8:

W celu zaprogramowania codziennych backupów, wybierz opcję Auto Backup.

D-Link

Krok 9:

Zaznacz opcję Enable auto backup, i ustaw czas rozpoczęcia codziennego backupu, oraz zakres czasu backupowanych danych.

Pamiętaj że czas End Time nie może być późniejszy niż moment rozpoczęcia procesu z pola Daily backup time.

Resztę danych wypełnij według poprzedniej instrukcji i zapisz ustawienia przyciskiem Save.

D-Link

 

 

 

 

Rank: 1.5