Jak nawiązać połączenie między dwoma urządzeniami za pomocą funkcji WPS?

1-1 Podłącz urządzenie do źródła zasilania.
1-2 Sprawdź ustawienia  WPS routera.
1-3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS routera na 10 sekund
1-4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS w DAP-1320 na 5 sek.
1-5 Jeśli dioda LED urządzenie DAP-1320  świeci się ciągłym zielonym światłem, urządzenie jest gotowe do użycia jako repeter – wzmacniacz.

Rank: 1.5