Jag får fel när jag försöker överföra filer till mitt ShareCenter.

Om du har problem med att överföra filer till ditt ShareCenter, kontrollera följande:

1. Att filerna du överför är mindre än 2GB.

2. Prova att överföra filer som är mindre än 1MB. Om du fortfarande har problem med att överföra filen, kontrollera följande:

  • Du har minst 256K bandbredd.
  • Att enheten inte blockeras av en brandvägg eller antivirusprogram.

OBS! Du bör inte överföra filer som är större än 50MB för att undvika filöverföringsfel på grund av instabilt nätverk.

Rank: 1.5

These may also help:

  • Hur installerar jag min ShareCenter Cloud Storage-enhet (NAS)? Read Answer
  • Vad kan jag göra om guiden INTE hittar NAS? Read Answer
  • Hur hämtar jag mydlink Access-NAS? Read Answer
  • Hur gör jag en hård återställning till standardinställningar på min NAS-lagringsenhet? Read Answer
  • Jag får fel när jag försöker hämta filer från mitt ShareCenter. Read Answer
  • Jag använder Safari 6.1 eller högre, och jag kan inte se några filer på min NAS. Read Answer