Hur gör jag en hård återställning till standardinställningar på min NAS-lagringsenhet?

För att göra en hård återställning av NAS-lagringsenheten kan du återställa NAS genom att trycka på knappenÅTERSTÄLL eller använd återställningsfunktionen i NAS-webbgränssnittet.

1. Kontrollera att NAS är riktigt ansluten till internet.
2. Håll ett uträtat gem intryckt i knappen ÅTERSTÄLL i minst 20 sekunder och vänta tills lysdioden blev grön.
3. Annars kan du gå till enhetens webbgränssnitt genom att ange enhetens IP i webbläsaren
4. Gå till Systemhantering->Systeminställningar för at återställa NAS till standard.

Rank: 1.5

These may also help:

  • Hur installerar jag min ShareCenter Cloud Storage-enhet (NAS)? Read Answer
  • Vad kan jag göra om guiden INTE hittar NAS? Read Answer
  • Hur hämtar jag mydlink Access-NAS? Read Answer
  • Jag får fel när jag försöker hämta filer från mitt ShareCenter. Read Answer
  • Jag får fel när jag försöker överföra filer till mitt ShareCenter. Read Answer
  • Jag använder Safari 6.1 eller högre, och jag kan inte se några filer på min NAS. Read Answer